POST - Corona

POST - Corona

Store og voldsomme begivenheder er ofte katalysatorer for forandringer, og efter corona-krisen vil vi uden tvivl vende tilbage til et forandret byrum og byliv. Corana-krisen vil til den tid have forandret og samtidigt accelereret en række af de strømninger, vi allerede oplevede før virussen kom til Danmark.

PT tænker vi alle på hvad der sker - hvor ender vi, hvad er der på den anden side. Mine tanker går også på hvad vi kommer tilbage til - og hvem vi er når vi kommer tilbage. Jeg er sikker på at rystelserne kommer til at præge vores udvikling og at de fleste har et justeret livssyn, adfærd og perspektiv som følge af krisen. 

Det skal vi drøfte - omkring bålet, på seminarer, på web - men helt sikkert sammen. Ring eller skriv hvis vi skal vende tanker og visioner over en webcoffee...