Om

NIKOLAJ SVEISTRUP

Min mission er, at vi skal udvikle byer der bliver bygget mere bæredygtige og levedygtige, for at sikre at byerne bliver gode rammer for det levede liv, uden at påvirke vores sundhed, klima og levevilkår. Fremtiden ligger gemt i de beslutninger vi tager nu, og derfor er det vigtigt, at vi har et godt grundlag at træffe dem på og jeg ser, at fremtidsforskningen kan hjælpe med indsigt i megatrends og vigtige tendenser, der skal tages med ind i beslutningsgrundlaget.

Min agenda handler kort sagt om at bidrage til en bæredygtig udvikling baseret på FN’s verdensmål og den nødvendige transformation, der skal til for at ændre den måde vi bor og lever på og han har fokus på byudvikling i meget bred forstand, dvs. alt det - og alle dem - der er med til at skabe og forme fremtidens byer.

AKTUEL FREMTIDSFORSKNING

Jeg er Associeret Partner på Instituttet for Fremtidsforskning. Jeg har efterhånden en stor og bred viden om megatrends i byudvikling og min mangeårige operationelle erfaring med udvikling af konkrete løsninger og politikudvikling, gør mig i stand til at oversætte megatrends direkte til handlinger og agendasættende oplæg. Jeg har i mange år haft stor fokus på FNs The New Urban Agenda og de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og har lavet end del debatmøder, lige fra Habitat III i Quito, over World Cities Summit i Singapore til Folkemødet og i Folketinget. 

I KL lavede jeg mange forskellige ting - blandt andet store konferencer som Design Denmark, Skybrud og Vejen til fremtidens kommune. Desuden har jeg en lang række publikationer og artikler bag mig og har bl.a. skrevet bogen Friluftsliv – Inspiration til Politik, plan og praksis.

Jeg arbejder pt. i et tæt samarbejde med IFF på projekter omhandlende fremtidens byrum og arbejdsrum og udvikler på nye partnerskaber, masterclasses og ledelsesuddannelser for at løse de mange udfordringer der er foran os.

STÆRKT FOKUS PÅ VERDENSMÅL SOM LEDELSESVÆRKTØJ

Jeg har de seneste år især sat fokus på ledelsesdimensionen af verdensmålene som redskab for ledelse og udvikling i byudviklings- og byggesektoren, herunder gennem programmet Strategisk Byledelse for kommunaldirektører. Jeg var som programchef i Dansk Arkitektur Center leder af pilotprojektet for den første baseline for verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalområder i samarbejde med Folketingets tværpolitiske netværk for verdensmål og 2030-panelet.

UDDANNELSE OG KARRIERE

Uddannet cand Scient. i Geografi og Kommunikation, Roskilde Universitets Center.

  • 2019-nu: Stifter og direktør, URBAN AGENDA
  • 2016-2019: Programchef, Dansk Arkitektur Center
  • 2007-2016: Chefkonsulent, KL Teknik og Miljø
  • 2002-2007: Friluftspolitisk konsulent, Friluftsrådet
  • 1998-2002: Redaktør for videntjenesten for By & Land, Center for skov, landskab og planlægning, Miljøministeriet