The new urban purpose 

- shaping the city of tomorrow

URBAN AGENDA er associeret partner hos Copenhagen institute for Future Studies

Udvikling af URBAN FUTURES
I CIFS har jeg ansvaret for at udvikle en selvstændig indsats om fremtidens byer
- læs mere på https://cifs.dk/focus-areas/urban-futures/

Tanker om fremtiden er en af grundende til at skabe URBAN AGENDA. Den urbane dagsorden vi sætter nu, præger mange menneskers liv i mange år. Derfor er det også vigtigt at inddrage trends og megatrends i overvejelserne i både byudviklingen og i de firmaer der arbejder med rammerne for fremtidens byliv. 

For mig er den vigtigste megatrend lige nu urbaniseringen. Vi foreskriver, at i 2050 bor omkring 10 milliarder mennesker og ca. 70% i byer. Jeg ser, at den største udfordring er, at de byer der bliver bygget nu, hverken er bæredygtige eller levedygtige – derfor skal vi ind og sikre, at byerne bliver gode rammer for det levede liv uden at påvirke vores sundhed, klima og levevilkår.

Fremtiden ligger gemt i de beslutninger, vi tager nu. Derfor er det vigtigt, at vi har et godt grundlag at træffe dem på. Det er lige fra når politikerne skal lave byvisioner og sætte retning, over når topdirektørerne skal lave strategisk byudvikling, til når byggesektoren skal lave langtidsholdbar arkitektur. Her kan fremtidsforskningen hjælpe med indsigt i megatrends og vigtige tendenser, der skal tages med ind i beslutningsgrundlaget.

Min agenda handler kort sagt om at bidrage til en bæredygtig udvikling baseret på FN’s verdensmål og den nødvendige transformation mod en regenerativ fremtid, der skal til for at ændre den måde, vi bor og lever på. Derfor har jeg stiftet URBAN AGENDA.


Hvorfor et samarbejde med CIFS?

Jeg har fokus på byudvikling i meget bred forstand, dvs. alt det - og alle dem - der er med til at skabe og forme fremtidens byer. Det åbner op for en hel række af muligheder, hvor jeg ser, at jeg i samarbejde med CIFS vil kunne skabe nye forretninger til gavn for både instituttet og for min egen ambition om at skabe et firma der gør en forskel. Jeg har en bred værktøjskasse, der passer godt ind i CIFS’s måde at arbejde på, hvor jeg både leder projekter, modererer konferencer og møder, styrer processer, laver keynotes og konkret ledelsessparring. 


Kontakt mig for yderligere information, oplæg og fremtidsorienterede projekter.